Pembersihan dan penyimpanan

Pembersihan
Penyimpanan

Pembersihan

Jangan gunakan alkohol, zat pengencer, atau zat kimia asiri lainnya.

Penyimpanan

Keluarkan baterai jika kamera tidak digunakan dalam waktu lama.
Untuk mencegah munculnya jamur, keluarkan kamera dari penyimpanannya sekurangnya sekali sebulan. Hidupkan kamera dan lepaskan rana beberapa kali sebelum disimpan kembali.
Jangan simpan kamera di salah satu lokasi berikut:

Untuk menyimpan baterai, ikuti langkah kewaspadaan di "Menyimpan baterai".