Kamerahuset

1Øye for stropp
Feste stroppen
2Kommandohjul
3Strømbryter/på-lampe (ladelampe)
Strøm-på-lampe (ladelampe)
Lader batteriet
Kameraoppsett
4Modusvelger
Velge en opptaksmodus (modusvelger)
5Mikrofon (stereo)
Grunnleggende operasjoner for filmopptak og filmavspilling
Zoom mikrofon
6Linse
7Selvutløserlampe
Selvutløser
Smil timer
Lampe for reduksjon av røde øyne
[ Auto med røde øyne reduksjon ]/[ Røde øyne reduksjon ]
AF-hjelpelys
AF-hjelp
8(funksjon)-knapp
Bruker (funksjon)-knapp
9Zoomkontroll
10Utløserknapp
Ta stillbilder
Utløserknappen
11Koblingsdeksel
Lader batteriet
Vise bilder på en TV
Overføre bilder til en datamaskin
12Mikro- USB -kontakt
Lader batteriet
Overføre bilder til en datamaskin
1. 3HDMI mikrokontakt (type D)
Vise bilder på en TV

14Innebygd blits
Bruke den innebygde blitsen
Blitsmodus
15(flash pop-up)-knapp
Bruke den innebygde blitsen
Blitsmodus
16Eksternt mikrofonkontaktdeksel
Ekstern mikrofon
17Tilbehør sko
Tilbehør skotrekk
Blitser (eksterne blitser)
18Dioptrijusteringskontroll
Dioptrijustering av søkeren
19Høyttaler
Operasjoner under filmavspilling
Lydinnstillinger
20Tilbehørsterminal
Fjernkontroll tilbehør
21Sideskive
Tilordne sidehjul
22Side zoomkontroll
  • : Bred vinkel
  • : Telefoto
Bruke sidezoomkontrollen
23(snap-back zoom)-knapp
Bruke snap-back zoom (midlertidig utvidelse av det synlige området)

24Elektronisk søker
Bytte mellom monitor og søker
25Øyesensor
Bytte mellom monitor og søker
26(skjerm)-knappen
Bytte mellom monitor og søker
27(AE-L/AF-L)-knapp
Fokuslås
AE/AF-låseknapp
28Fokusmodusvelger
Bruker autofokus
Bruker manuell fokus
29( filmopptak)-knappen
Opptak av filmer
Grunnleggende operasjoner for filmopptak og filmavspilling
30(avspilling)-knappen
Avspilling av bilder
31(display)-knappen
Bytte informasjonen som vises på skjermen ( knapp)
32(bruk valg)-knappen
Menyoperasjoner
33

Roterende multivelger (multivelger)
Å trykke opp, ned, venstre eller høyre på multivelgeren uttrykkes som , , , eller .

Stille inn blitsmodus, selvutløser, fokusmodus og eksponeringskompensasjon
Menyoperasjoner
34(slett)-knappen
Sletter bilder
35(meny)-knappen
Menyoperasjoner
Menylister
36Deksel til batterikammer/minnekortspor
Sette inn batteri og minnekort
37Strømkontaktdeksel (for valgfri AC-adapter)
Strømadapter
38Stativkontakt
39Observere
Skjermen/søkeren
Åpne skjermen