Skjermen/søkeren

Informasjonen som vises på skjermen endres avhengig av kameraets innstillinger og brukstilstand.

Skyteskjerm
Avspillingsskjerm
Tonenivåinformasjon

Skyteskjerm

1Fotograferingsmodus
Velge en opptaksmodus (modusvelger)
2Blitsmodus
Blitsmodus
3Fokusmodus
Velge fokusmodus
Bruker manuell fokus
4Zoom
Makro nærbilde
Bruke zoomen
5Brennvidde (i 35 mm [135]-format)
Bruke zoomen
Zoom minne
6Fokusindikator
Ta stillbilder
7Digital zoomforstørrelse
Bruke zoomen
8Filmalternativer (filmer med normal hastighet)
Alternativer for film med normal hastighet
9Filmalternativer (HS-filmer)
HS-filmalternativer
10Bildekvalitet
Bildekvalitet
11Bildestørrelse
Bildestørrelse
12Enkelt panorama
Enkelt panorama
1. 3Lang eksponering NR (når [ Av ] er satt)
Lang eksponering NR
14Støyreduksjonsfilter
Støyreduksjonsfilter
15Vindstøyreduksjon (under filmopptak)
Reduksjon av vindstøy
16
Vibrasjonsreduksjon
Vibrasjonsreduksjon
Elektronisk VR
Elektronisk VR

17Eksponeringsindikator
Eksponeringsindikator (når imodus)
18Blitseksponeringskompensasjon
Flash exp. komp.
19Eksponeringskompensasjonsverdi
Eksponeringskompensasjon
20Gjenværende filmopptakstid
Grunnleggende operasjoner for filmopptak og filmavspilling
Maksimal filmopptakstid
21Flash-klar indikator
Blits-klar-indikatoren
22Antall gjenværende eksponeringer (stillbilder)
Ta stillbilder
Antall bilder som kan lagres
23Aktiver frigjøring (når det ikke er satt inn et minnekort)
Spor tom utløserlås
24F-nummer
, , , og moduser
25Lukkerhastighet
, , , og moduser
26Autoeksponering (AE)/autofokus (AF) lås (stillbilde)
Fokuslås
AE/AF-låseknapp
27ISO-følsomhet
ISO-følsomhet
28Lade AC Adapter-tilkobling
29Batterinivå
Ta stillbilder
30Reisemål
Tidssone og dato
31"Dato ikke satt"
Tidssone og dato
blinker på skjermen.
32Datostempel
Datostempel
33Autoeksponering (AE)/autofokus (AF) lås (under filmopptak)
Fokusering
AE/AF-låseknapp

34Stedsdata
Stedsdata
35Wi-Fi-kommunikasjon
Nettverksmenyen
36Bluetooth -fjernkontroll tilkoblet
Sammenkobling av kamera og fjernkontroll
37Bluetooth- kommunikasjon
Nettverksmenyen
38Flymodus
Nettverksmenyen
39hvit balanse
hvit balanse
40COOLPIX bildekontroll
Bildekontroll
41Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting
42Kontinuerlig opptaksmodus
Fugletitting
Sport
Kjæledyrportrett
Kontinuerlige
43Bakgrunnsbelysning (HDR)
Bakgrunnsbelysning
44Støyreduksjon burst/enkeltskudd
Landskap
Nærbilde
45Time-lapse film
Time-lapse film
46Eksponeringsbrakett
Eksponeringsbrakett
47Håndholdt/stativ
Nattportrett
Nattlandskap
48Flere eks. Lysne
Flere eks. Lysne
49Stillbildeopptak (under filmopptak)
Ta stillbilder mens du tar opp filmer
50Multieksponering
Multieksponering
51
Selvutløser
Selvutløser
Smile timer
Smile timer
Kjæledyrportrett automatisk utløser
Kjæledyrportrett

52Fokusområde (målsøkende AF)
Bruk av målsøkende AF
AF-områdemodus
53Fokusområde (senter, manuell)
Fugletitting
Fokuslås
AF-områdemodus
54Fokusområde (ansiktsgjenkjenning, kjæledyrdeteksjon)
Kjæledyrportrett
Smile timer
Bruker ansiktsgjenkjenning
AF-områdemodus
55Fokusområde (fagsporing)
AF-områdemodus
Bruke emnesporing
56Spotmåleområde
Måling
57Sentrumsvektet område
Måling
58Histogram
Skjerminnstillinger
59Innrammingskant ([ Fugletitting ] eller [ Moon ]-modus, eller snap-back zoom)
Fugletitting
Måne
Bruke snap-back zoom (midlertidig utvidelse av det synlige området)

60Innrammingsrutenett
Skjerminnstillinger
61Virtuell horisont
Skjerminnstillinger
Virtuell horisont

Avspillingsskjerm

1Beskytte
Beskytte
2Sekvensvisning (når [ Individuelle bilder ] er valgt)
Sekvensvisning
3Mykgjørende hud
Mykgjørende hud
4Filtereffekter
Filtereffekter
5D-Lighting
D-Lighting
6Rask retusjering
Rask retusjering
7Merket for opplasting
Merk for opplasting
8Gjeldende bildenummer/totalt antall bilder
9Filmlengde eller medgått avspillingstid
10Volum
Operasjoner under filmavspilling
11Aktiver frigjøring (når det ikke er satt inn et minnekort)
Spor tom utløserlås
12Bildekvalitet
Bildekvalitet
1. 3Bildestørrelse
Bildestørrelse
14Filmalternativer
Filmalternativer
15Enkelt panorama
Enkelt panorama
16Lite bilde
Lite bilde
17Beskåret
Avling
18
Enkel panoramaavspillingsguide
Avspilling med enkelt panorama
Sekvensavspillingsguide
Vise og slette bilder i en sekvens
19Tidspunkt for opptak
20Dato for opptak
21Lade AC Adapter-tilkobling
22Batterinivå
Ta stillbilder
23Filnummer og type
Filnavn
24Registrerte plasseringsdata
Stedsdata

Informasjon om tonenivå

Du kan se etter tap av kontrastdetaljer i høylys og skygger fra histogrammet som vises, eller den blinkende skjermen for hvert tonenivå. Disse gir retningslinjer når du justerer bildets lysstyrke med funksjoner som eksponeringskompensasjon.

1Gjeldende bildenummer/totalt antall bilder
2Histogram
  • Et histogram er en graf som viser fordelingen av toner i bildet. Den horisontale aksen tilsvarer piksellysstyrke, med mørke toner til venstre og lyse toner til høyre. Den vertikale aksen viser antall piksler.
3Tonenivå
  • Tonenivået indikerer lysstyrkenivået. Når tonenivået som skal kontrolleres er valgt med multivelgeren eller ved å rotere det, blinker området av bildet som tilsvarer det valgte tonenivået.
4ISO-følsomhet
ISO-følsomhet
5COOLPIX bildekontroll
Bildekontroll
6Bildekvalitet/bildestørrelse
Bildekvalitet
Bildestørrelse
7hvit balanse
hvit balanse
8Tidspunkt for opptak
Kameraoppsett
Tidssone og dato
9Dato for opptak
Kameraoppsett
Tidssone og dato
10Filnummer og type
Filnavn
11Eksponeringskompensasjonsverdi
Eksponeringskompensasjon
12Fotograferingsmodus
Velge en opptaksmodus (modusvelger)
1. 3Lukkerhastighet
, , , og moduser
14F-nummer
, , , og moduser