Hovedfunksjonene til kontrollene

KontrollHovedfunksjon

Modusvelger
For skyting
Velg en opptaksmodus.
Velge en opptaksmodus (modusvelger)

Fokusmodusvelger
For skyting
Plukke ut (autofokus) eller (manuell fokus).
Bruker autofokus
Bruker manuell fokus

(AE-L/AF-L)-knapp
For skyting
Lås eksponeringen eller fokus.
Fokuslås
AE/AF-låseknapp

Zoomkontroll
For skyting
Beveg deg mot ( ) (telefoto) for å zoome inn nærmere motivet og flytte mot ( ) (vidvinkel) for å zoome ut og se et større område.
Bruke zoomkontrollen
For avspilling

(snap-back zoom)-knapp
For skyting
Utvid visningsvinkelen midlertidig.
Bruke snap-back zoom (midlertidig utvidelse av det synlige området)

Side zoomkontroll
For skyting
Beveg deg mot (telefoto) for å zoome inn nærmere motivet, og bevege deg mot (vidvinkel) for å zoome ut og se et større område.
Bruke sidezoomkontrollen

Sideskive
For skyting
 • Når fokusmodusvelgeren er satt til : Endre innstillingen som er valgt i [ Tildel sidehjul ].*
 • Når fokusmodusvelgeren er satt til : Juster fokus manuelt.
 1. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med enkelte opptaksmoduser.
Tilordne sidehjul

Utløserknapp
For skyting
Når knappen trykkes halvveis inn: Still inn fokus og eksponering.
Når knappen er trykket helt ned: Slipp utløseren (start og stopp filmopptak i manuell filmmodus).
Ta stillbilder
Utløserknappen
For avspilling
Gå tilbake til opptaksmodus.

( filmopptak)-knappen
For skyting
Start og stopp filmopptak.
Opptak av filmer
Grunnleggende operasjoner for filmopptak og filmavspilling
For avspilling
Gå tilbake til opptaksmodus.

Multivelger
For skyting
For avspilling
 • Mens avspillingsskjermen vises: Endre det viste bildet med opp ( ), ned ( ), venstre ( ), Ikke sant ( ), eller ved å dreie multivelgeren.
 • Mens et zoomet bilde vises: Flytt visningsområdet.
For innstilling
Velg et element ved hjelp av eller ved å rotere multivelgeren, og deretter bruke valget ved å trykke på knapp.

(bruk valg)-knappen
For avspilling
 • Vis individuelle bilder av en sekvens i avspillingsmodus på full skjerm.
  Vise og slette bilder i en sekvens
 • Rull et bilde som er tatt med enkel panorama.
 • Spill av filmer.
 • Bytt fra miniatyravspilling eller zoomet bildevisning til avspilling på full skjerm.
For innstilling
Bruk elementet du valgte ved å bruke multivelgeren.
Menyoperasjoner

Kommandohjul
For skyting
 • Når opptaksmodus er : Still inn det fleksible programmet.
 • Når opptaksmodus er , eller [ Manual ] i (Manuell film): Still inn lukkerhastigheten.
, , , og moduser
For avspilling
Endre forstørrelseshastigheten til et zoomet bilde.

(meny)-knappen
For opptak/avspilling
Vis eller lukk menyen.
Menyoperasjoner
Menylister

(funksjon)-knapp
For skyting
Når opptaksmodus er , , , , eller : Vis eller lukk innstillingsmenyene som [ Kontinuerlig ] eller [ Vibrasjonsreduksjon ].
Bruker (funksjon)-knapp

(skjerm)-knappen
For opptak/avspilling
Bytt mellom skjermen og søkeren.
Bytte mellom monitor og søker

(display)-knappen
For opptak/avspilling
Bytt eller skjul informasjonen som vises på skjermen.
Bytte informasjonen som vises på skjermen ( knapp)

(avspilling)-knappen
For skyting
Spill av bilder.
Avspilling av bilder
For avspilling
 • Gå tilbake til opptaksmodus.
 • Når kameraet er slått av, trykk og hold nede denne knappen for å slå på kameraet i avspillingsmodus.
  Avspilling av bilder

(slett)-knappen
For skyting
Slett det siste bildet som ble lagret.
Sletter bilder
For avspilling
Slett bilder.
Sletter bilder