Strøm-på-lampe (ladelampe)

Strøm-på-lampen (ladelampen) tennes eller blinker i følgende situasjoner.

StatusBetydning
  • Slås på umiddelbart etter at kameraet er slått på. Når skjermen er på, slås på-lampen av.
  • Kameraet er koblet til en datamaskin med USB -kabelen (når oppsettmenyen [ Lading med datamaskin ] [ Av ] er satt, eller når ladingen er fullført med [ Auto ]).
  • Kameraet er koblet til en HDMI -kompatibel enhet med HDMI -kabelen.
  • Den elektroniske søkeren er i bruk.
  • [ Flere eks. Lysere ] scenemodus er satt til [ Stjernespor ] og opptak pågår.
Blinker
Blinker raskt