Bytte informasjonen som vises på skjermen ( knapp)

For å bytte informasjon som vises på skjermen under opptak eller avspilling, trykk på (display)-knappen. Du kan også skjule informasjonen.

For skyting
For avspilling

For skyting

1 : Vis informasjon 1

2 : Filmramme 1
Vis rekkevidden til en film i en ramme.

3 : Vis bare rammenettet, histogrammet og den virtuelle horisonten 2

4 : Skjul informasjon

  1. Rammenettet, histogrammet og den virtuelle horisonten vises avhengig av innstillingene i oppsettmenyen [ Skjerminnstillinger ].
  2. Hvis rammenettet, histogrammet og den virtuelle horisonten ikke er satt til å vises i oppsettmenyen [ Skjerminnstillinger ], denne skjermen vil ikke vises.

For avspilling

1 : Vis informasjon

2 : Tonenivåinformasjon (unntatt filmer)*
Vis et histogram, tonenivå og opptaksinformasjon.
Informasjon om tonenivå

3 : Bildekommentar, informasjon om opphavsrett*
Bildekommentar , Opphavsrettsinformasjon

4 : Skjul informasjon

  1. Hvis bilder i en sekvens vises individuelt og du trykker på -knappen, vises informasjonen.
    Vise og slette bilder i en sekvens
    Sekvensvisning