Sette inn batteri og minnekort

 1. Åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet.
 2. Sett inn batteriet og minnekortet.
  • Med batteriets positive og negative poler rettet riktig, flytt den oransje batterilåsen ( 1 ), og sett inn batteriet helt ( 2 ).
  • Skyv minnekortet inn til det klikker på plass ( 3 ).
  • Vær forsiktig så du ikke setter inn batteriet eller minnekortet opp-ned eller bakover, da dette kan forårsake funksjonsfeil.
  • Hvis skrivebeskyttelsesbryteren på minnekortet er låst, kan du ikke ta, slette bilder eller formatere minnekortet.
 3. Lukk dekselet til batterikammeret/minnekortsporet.

Formatere et minnekort

Første gang du setter inn et minnekort som har blitt brukt i en annen enhet i dette kameraet, sørg for å formatere det med dette kameraet.

 • Merk at formatering av et minnekort sletter alle bilder og andre data på minnekortet permanent.
  Sørg for å lage kopier av alle bildene du ønsker å beholde før du formaterer minnekortet.
 • Sett inn minnekortet i kameraet, trykk på og velg oppsettmenyen [ Formater kort ].

Ta ut batteriet eller minnekortet
Minnekort som kan brukes

Ta ut batteriet eller minnekortet

Slå av kameraet og kontroller at strømlampen og skjermen er slått av, og åpne deretter dekselet til batterikammeret/minnekortsporet.

Minnekort som kan brukes

Kameraet støtter SD- , SDHC- og SDXC -minnekort.