Kameraoppsett

Når kameraet slås på for første gang, vises skjermer for å stille inn visningsspråket og kameraklokken.
Bruk multivelgeren ( 1 ) og (bruk valg)-knapp ( 2 ) for å velge og justere innstillinger.

 1. Trykk på strømbryteren for å slå på kameraet.
 2. trykk på multivelgeren for å markere et språk og trykk på knappen for å velge.
  • De viste språkene varierer avhengig av land eller region.
 3. Velg [ Ja ] og trykk på knapp.
 4. Marker din hjemmetidssone og trykk på knapp.
  • For å slå på sommertid, trykk ; vil vises over kartet. trykk for å slå av sommertid.
 5. trykk for å velge et datoformat og trykk på knapp.
 6. Still inn dato og klokkeslett.
  • trykk for å fremheve elementer og å endre dem.
  • Velg minuttfeltet og trykk på for å bekrefte innstillingen.
 7. Trykk på når du blir bedt om det for å utheve [ Ja ] og trykk på knapp.
  • Oppsettet er fullført og kameraet bytter til opptaksskjermen.

Stille inn språket

Språket kan stilles inn når som helst i oppsettsmeny [ Språk ].

For å endre tidssone og datoinnstilling

Sett i oppsettsmeny [ Tidssone og dato ].
I [ Tidssone og dato ] [ Tidssone ], tiden er én time tidligere når sommertid er på, og går én time tilbake når den er av.