Avspilling av bilder

 1. trykk (avspilling)-knapp for å gå inn i fullskjermsavspillingsmodus.
  • Hvis du trykker og holder nede mens kameraet er slått av, slås kameraet på i avspillingsmodus.
 2. Bruk multivelgeren til å velge et bilde som skal vises.
  • Bruk multivelgeren for å vise forrige bilde, eller for å vise neste bilde.
  • Trykk og hold nede for å bla raskt gjennom bildene.
  • Bilder kan også velges ved å rotere multivelgeren.
  • trykk (display)-knapp for å bytte informasjon som vises på skjermen hver gang.
  • For å spille av en innspilt film, trykk på knapp.
  • For å gå tilbake til opptaksmodus, trykk på knapp eller utløserknapp.
  • Flytt zoomkontrollen mot ( ) i fullskjermsavspillingsmodus for å zoome inn på et bilde.
   Avspillingszoom
  • I fullskjerms avspillingsmodus, flytt zoomkontrollen mot ( ) for å bytte til miniatyravspillingsmodus og vise flere bilder på skjermen.
   Miniatyravspilling/kalendervisning

Andre avspillingsmetoder