Velge en opptaksmodus (modusvelger)

Du kan dreie modusvelgeren for å justere ønsket opptaksmodus med indikatormerket på kamerahuset.

FotograferingsmodusBeskrivelse
(Auto)-modusVelg denne modusen for å utføre generelle opptak under en rekke opptaksforhold.
, , , og moduserVelg disse modusene for bedre kontroll over lukkerhastighet og f-nummer.
(Brukerinnstillinger)-modusDe ofte brukte innstillingene i , , , og moduser kan lagres. For å ta bilder med de lagrede innstillingene, drei modusvelgeren til .
(Kreativ) modusBruk effekter på bilder under opptak.
(Manuell film)-modusDu kan ta opp filmer med eksponeringsmodus satt til blenderprioritert automatisk eller manuell.
Stillbilder kan ikke tas.
, , og moduserVelg en av motivmodusene basert på opptaksforholdene, og du kan ta bilder med de riktige innstillingene for disse forholdene.
  • (fugletitting): Bruk denne modusen når du tar bilder av fugler i teleposisjon.
  • (måne): Bruk denne modusen når du tar bilder av månen i teleposisjon.
  • (scene): Trykk på og velg en scenemodus.