Selvutløser

Kameraet utløser lukkeren når det angitte antallet sekunder går etter at du har trykket på utløserknappen.

 1. Trykk på multivelgeren ( ).
 2. Velg antall sekunder til lukkeren utløses, og trykk på knapp.
  • [ 10s ] (10 sekunder): Bruk ved viktige anledninger som bryllup, eller for å forhindre kamerarystelser. Denne innstillingen anbefales når du fotograferer i teleposisjon med kameraet festet til et stativ.
  • [ 3s ] (3 sekunder): Brukes for å forhindre kamerarystelser.
  • Hvis innstillingen ikke brukes ved å trykke på knappen, vil valget bli kansellert.
 3. Komponer bildet og trykk utløseren halvveis ned.
  • Bekreft at motivet er i fokus.
 4. Trykk utløseren helt ned.
  • Fokus og eksponering er låst, og nedtellingen starter.
  • Selvutløserlampen blinker og lyser deretter jevnt omtrent ett sekund før lukkeren utløses.
  • Når lukkeren utløses, er selvutløseren satt til [ OFF ].
   Når opptaksmodusen er Måne, settes ikke selvutløseren automatisk til [ OFF ]. For å avslutte selvutløseren, velg [ OFF ] i trinn 2.
  • For å stoppe nedtellingen trykker du på utløserknappen igjen.

Merknader om bruk av stativ under opptak

 • Når du bruker et stativ for å stabilisere kameraet under opptak, velg oppsettmenyen [ Vibrasjonsreduksjon ] [ Av ]. Se " Bruke et stativ " når du bruker et stativ.
 • Kameraet kan bevege seg litt når det betjenes, selv om det er festet til et stativ, noe som kan forstyrre autofokusen. Vent noen sekunder etter bruk av kameraet, og trykk deretter sakte på utløseren.
 • Hvis det er vanskelig for kameraet å fokusere med autofokus, prøv å bruke manuell fokus.
  Bruker manuell fokus
 • Når du bruker en fjernkontroll (tilgjengelig separat), kan du utløse lukkeren uten å trykke på utløserknappen på kameraet.
  Fjernkontroll tilbehør

Selvutløserinnstillingen