Smile timer

Når kameraet oppdager et smilende ansikt, kan du ta et bilde automatisk uten å trykke på utløserknappen.

 1. Trykk på multivelgeren ( ).
  • Endre alle innstillinger for blitsmodus, eksponering eller opptaksmeny før du trykker .
 2. Plukke ut [ Smilutløser ], og trykk på knapp.
  • Hvis innstillingen ikke brukes ved å trykke på knappen, vil valget bli kansellert.
 3. Komponer bildet og vent til motivet smiler uten å trykke på utløseren.
  • Pek kameraet mot et menneskelig ansikt.
  • Hvis kameraet oppdager at ansiktet innrammet av den doble rammen smiler, utløses lukkeren automatisk.
  • Hver gang kameraet oppdager et smilende ansikt, utløser det automatisk lukkeren.
  • Utløserknappen kan også brukes til fotografering.
 4. Avslutt automatisk skyting.
  • For å avslutte automatisk opptak med smilutløser, gå tilbake til trinn 1 og velg [ AV ].

Merknader om [ Smile timer ]

 • Når fokusmodusvelgeren er satt til (manuell fokus), [ Smilutløser ] kan ikke stilles inn.
 • Under enkelte opptaksforhold kan det hende at kameraet ikke kan oppdage ansikter eller smil.
  Merknader om ansiktsgjenkjenning

Når selvutløserlampen blinker

Når du bruker [ Smilutløser ], blinker selvutløserlampen når kameraet oppdager et ansikt og blinker raskt umiddelbart etter at lukkeren utløses.