Mat

Bruk denne modusen når du tar bilder av mat. Du kan også endre fargetonen.

 1. Drei modusvelgeren til
 2. knapp
 3. Mat
 4. knapp
 1. Juster fargetonen ved å bruke kommandohjulet.
  • Fargeinnstillingen lagres i kameraets minne selv etter at kameraet er slått av.
 2. Ram inn motivet og ta et bilde.
  • Innstillingen for fokusmodus ( tilgjengelige fokusmoduser ) endres til [ Macro close-up ] og kameraet zoomer automatisk til den nærmeste posisjonen det kan fokusere på.
  • Du kan flytte fokusområdet. trykk -knappen, bruk multivelgeren eller roter den for å flytte fokusområdet, og trykk på for å bruke innstillingen.