Portrett

Bruk denne modusen til å ta portretter som fremhever menneskelige motiver.

  1. Drei modusvelgeren til
  2. knapp
  3. Portrett
  4. knapp