Sport

Mens utløseren holdes helt nede, tar kameraet bilder kontinuerlig.

  1. Drei modusvelgeren til
  2. knapp
  3. Sport
  4. knapp

Merknader om [ Sport ]

  • Bildefrekvensen for kontinuerlig opptak kan bli treg avhengig av gjeldende bildekvalitetsinnstilling, bildestørrelsesinnstilling, minnekortet som brukes eller opptaksforholdene.
    Minnekort som kan brukes
  • Fokus, eksponering og fargetone for det andre og påfølgende bildet er fastsatt til verdiene som ble bestemt med det første bildet.