Bakgrunnsbelysning

Bruk denne modusen til å fotografere motiver i motlys. Brukes når du tar bilder med svært lyse og mørke områder i samme ramme.

 1. Drei modusvelgeren til
 2. knapp
 3. Bakgrunnsbelysning
 4. knapp
AlternativBeskrivelse
Høyt dynamisk område (HDR) komposisjon brukes. Brukes når du tar landskap med svært lyse og mørke områder i samme ramme.
Av
(standardinnstilling)
Høyt dynamisk område (HDR) komposisjon brukes ikke. Blitsen utløses for å forhindre at motivet skjules i skyggen. Hev den innebygde blitsen før du tar bilder.
 1. Velg [ ] eller [ Av ] for komposisjon med høyt dynamisk område (HDR).
 2. Ram inn motivet og ta et bilde.
  • Kameraet fokuserer på området i midten av bildet. Plasseringen av området kan ikke flyttes.
  • Hvis [ ] er satt:
   • Når det er stor forskjell mellom de lyse og mørke områdene, endres HDR-ikonet på opptaksskjermen til grønt.
   • Når utløseren trykkes helt ned, tar kameraet bilder kontinuerlig og lagrer følgende to bilder.
    • Et ikke-HDR-komposittbilde
    • Et HDR-komposittbilde der tap av detaljer i høylys eller skygger minimeres
  • Hvis [ Av ] er satt:

   Ett bilde tas når utløseren trykkes helt ned.

Merknader om HDR

 • Synsvinkelen (dvs. området som er synlig i rammen) sett i det lagrede bildet er smalere enn det som vises på opptaksskjermen.
 • Etter å ha tatt et bilde, ikke slå av kameraet før skjermen bytter til opptaksskjermen.
 • Bruk av stativ anbefales ( Bruke stativ ). Når du bruker et stativ for å stabilisere kameraet under opptak, velg oppsettmenyen [ Vibrasjonsreduksjon ] [ Av ].
 • Under håndholdt opptak, etter å ha trykket utløserknappen helt ned, hold kameraet stødig slik at det ikke rister før stillbildet vises.
 • Under enkelte opptaksforhold kan mørke skygger vises rundt lyse motiver eller lyse områder rundt mørke motiver.
 • Hvis det bare er nok minne til å lagre ett bilde, er et bilde behandlet av D-Lighting på opptakstidspunktet, der mørke områder av bildet er korrigert, det eneste bildet som lagres.