Skumring/daggry

Bruk denne modusen til å fotografere landskap med lite naturlig lys, for eksempel før daggry eller etter solnedgang.

  1. Drei modusvelgeren til
  2. knapp
  3. Skumring/daggry
  4. knapp