Enkelt panorama

Bruk denne modusen til å ta panoramabilder som kan spilles av på kameraet. Kameraet tar flere bilder og setter dem sammen til et panoramabilde.

 1. Drei modusvelgeren til
 2. knapp
 3. Enkelt panorama
 4. knapp
 1. Plukke ut [ Normal (180°) ] eller [ Bred (360°) ] som opptaksområdet og trykk på knapp.
 2. Komponer den første kanten av panoramascenen, og trykk deretter utløseren halvveis ned for å fokusere.
  • Zoomposisjonen er fast ved vidvinkel.
  • Kameraet fokuserer på området i midten av bildet. Plasseringen av området kan ikke flyttes.
 3. Trykk utløseren helt ned, og fjern fingeren fra utløserknappen.
  • vises for å indikere retningen på kamerabevegelsen.
 4. Flytt kameraet i en av de fire retningene til guideindikatoren ( 1 ) når enden.
  • Når kameraet oppdager hvilken retning det beveger seg i, begynner opptaket.
  • Opptaket avsluttes når kameraet fanger det angitte opptaksområdet.
  • Fokus og eksponering er låst til fotograferingen avsluttes.

Eksempel på kamerabevegelse

Merknader om enkel panoramafotografering

 • Rekkevidden til bildet som vises i det lagrede bildet, er smalere enn det som vises på skjermen på opptakstidspunktet.
 • Hvis kameraet beveges for raskt eller ristes for mye, eller hvis motivet er for jevnt (f.eks. vegger eller mørke), kan det oppstå en feil.
 • Hvis fotograferingen stoppes før kameraet når halvveis i panoramaområdet, lagres ikke et panoramabilde.
 • Hvis mer enn halvparten av panoramaområdet er fanget, men fotograferingen avsluttes før du når kanten av området, registreres området som ikke fanges og vises i grått.

Bildestørrelse for enkelt panorama

Det er fire forskjellige bildestørrelser (i piksler), som beskrevet nedenfor.

 • Når [ Normal (180°) ] er innstilt
 • Når [ Bred (360°) ] er innstilt

Enkel panoramaavspilling

Se " Avspilling med enkelt panorama " for informasjon om enkel panoramaavspilling.