Selektiv farge

Beholder kun en valgt farge og gjør andre farger svart-hvitt.

  1. Drei modusvelgeren til
  2. knapp
  3. Selektiv farge
  4. knapp
  1. Bruk kommandohjulet for å velge ønsket farge, og trykk på knappen for å bruke fargen.
    • For å endre fargevalget, trykk på knappen igjen.
  2. Ram inn motivet og ta et bilde.
    • Kameraet fokuserer på området i midten av bildet. Plasseringen av området kan ikke flyttes.