Måne

Bruk denne modusen til å fotografere månen.

 1. Drei modusvelgeren til .
  • Standardinnstillingen for selvutløseren er [ 3s ] (3 sekunder). For å endre innstillingen, trykk på multivelgeren ( ).
 2. Sett inn månen i rammen ( 1 ).
  • I vidvinkelzoomposisjonen vises rammegrensen for å indikere synsvinkelen som tilsvarer vinkelen til et 1000 mm-objektiv (i 35 mm [135]-format) (standardinnstilling).
  • Du kan endre visningsvinkelen for rammegrensen ved å trykke på -knappen og velge [Valg av brennvidde ].
 3. trykk knapp.
  • Kameraet zoomer inn slik at området innenfor rammen tar opp hele synsvinkelen (brennvidde). Bruk zoomkontrollen eller sidezoomkontrollen for å justere visningsvinkelen/zoomposisjonen i henhold til opptaksforholdene.
  • Du kan justere fargetonen ved å bruke kommandohjulet.
  • Juster lysstyrken med eksponeringskompensasjon i henhold til opptaksforhold som månens voksing og avtaking og opptakskrav.
   Eksponeringskompensasjon
 4. Skyte.
  • Under autofokus fokuserer kameraet på området i midten av bildet. Kameraet fokuserer i det uendelige.

Månemodusinnstillingen

Innstillingene [ Valg av brennvidde ] og fargetone lagres i kameraets minne selv etter at kameraet er slått av.