Landskap

Bruk denne modusen til å fotografere landskap.

 1. Drei modusvelgeren til
 2. knapp
 3. Landskap
 4. knapp
AlternativBeskrivelse
Støyreduksjon bristDette lar deg fotografere et skarpt landskap med et minimum av støy.
Enkelt skudd
(standardinnstilling)
Lagrer bilder med fremhevede konturer og kontrast.
 1. Velg [ Støyreduksjonsserie ] eller [ Enkeltbilde ].
 2. Ram inn motivet og ta et bilde.
  • Kameraet fokuserer på området i midten av bildet. Plasseringen av området kan ikke flyttes.
  • Kameraet fokuserer i det uendelige.
  • For [ Støyreduksjonsserie ]:
   • Mens ikonet på opptaksskjermen vises i grønt, trykker du utløseren helt ned for å ta en serie bilder som er kombinert til ett enkelt bilde og lagret.
   • Når utløseren er trykket helt ned, hold kameraet stille til et stillbilde vises. Etter å ha tatt et bilde, ikke slå av kameraet før skjermen bytter til opptaksskjermen.
  • For [ Enkeltbilde ]:
   • Ett bilde tas når utløseren trykkes helt ned.

Merknader om [ Støyreduksjonsutbrudd ]

 • Synsvinkelen (dvs. området som er synlig i rammen) sett i det lagrede bildet er smalere enn det som vises på opptaksskjermen.
 • Kontinuerlig opptak er kanskje ikke mulig under visse opptaksforhold.