Nattportrett

Bruk denne modusen til å ta kvelds- og nattportretter som inkluderer bakgrunnsbilder.

  1. Drei modusvelgeren til
  2. knapp
  3. Nattportrett
  4. knapp
AlternativBeskrivelse
Håndholdt
(standardinnstilling)
Sammenlignet med å bruke [ Stativ ], stiller kameraet inn en litt raskere lukkerhastighet i henhold til opptaksforholdene for å forhindre kamerarystelser.
StativVelg når du fotograferer med kameraet stabilisert på et verktøy som et stativ.
  1. Plukke ut [ Håndholdt ] eller [ Stativ ].
  2. Hev den innebygde blitsen.
  3. Ram inn motivet og ta et bilde.
    • Ett bilde tas med lav lukkerhastighet.

Merknader om [ Tripod ]

Vibrasjonsreduksjon er deaktivert uavhengig av oppsettmenyen [ Vibrasjonsreduksjon ]-innstilling. Se " Bruke et stativ " når du bruker et stativ.