Kreativ modus (bruke effekter når du fotograferer)

Bruk effekter på bilder under opptak.

 1. Drei modusvelgeren til .
 2. trykk knapp.
  • Skjermbildet for valg av effekt vises.
 3. Bruk multivelgeren for å velge en effekt ( 1 ).
  • Effektgruppen ( 2 ) kan endres ved å dreie kommandohjulet.
  • For å avslutte uten å lagre valget, trykk .
 4. For å justere effekten, trykk .
  • Hvis du ikke vil justere effekten, trykk på for å gå videre til trinn 7.
 5. Bruk for å markere ønsket alternativ og trykk deretter .
  • Velg [ Mengde ], [ Eksponeringskompensasjon ], [ Kontrast ], [ Nyanse ], [ Metning ], [ Filter ] eller [ Perifer belysning ]. Alternativene som kan velges varierer avhengig av gruppen.
 6. Bruk for å justere effektnivået og trykk på knapp.
 7. Trykk på utløseren eller ( filmopptak)-knappen for å ta opp.

Velge en effektgruppe og effekt

Du kan også velge en effektgruppe og effekt ved å trykke på -knappen når skjermen i trinn 2 vises.

Funksjoner tilgjengelig i kreativ modus