Bruker (funksjon)-knapp

Hvis du trykker på knapp inn , , , , eller modus, kan du raskt konfigurere de forhåndslagrede menyalternativene.

 1. trykk (funksjon)-knappen når opptaksskjermen vises.
  • Innstillingsalternativene for menyen som ble angitt (standardinnstillingen er [ Kontinuerlig ]) og [ Fn-knapp ] kan velges.
 2. Bruk multivelgeren til å velge en innstilling og trykk på knapp.

Tilordne menyalternativer til knappene på ML-L7- fjernkontrollen (tilgjengelig separat)

Du kan også stille inn 1 eller 2-knappen på ML-L7- fjernkontrollen (tilgjengelig separat) på samme måte som -knappen på COOLPIX P950 .

 1. Etabler en Bluetooth -forbindelse mellom kameraet og fjernkontrollen.
  Sammenkobling av kamera og fjernkontroll
 2. Drei modusvelgeren til , , , , eller .
 3. trykk 1 (funksjon 1) eller 2 (funksjon 2)-knappen på ML-L7- fjernkontrollen når opptaksskjermen vises.
  • De samme menyalternativene når knappen på kameraet er trykket på vises.
 4. Trykk på multivelgeren ML-L7- fjernkontrollen, velg [ Fn-knappen ], og trykk på (bruk valg)-knappen.
 5. Velg et menyalternativ for å lagre og trykk på -knappen på ML-L7- fjernkontrollen.
  • Det valgte menyalternativet lagres i 1 eller 2-knapp.