Bruke zoomen

Bruke zoomkontrollen
Bruke sidezoomkontrollen
Bruke snap-back zoom (midlertidig utvidelse av det synlige området)

Bruke zoomkontrollen

Når du flytter zoomkontrollen, endres zoomobjektivets posisjon.

Merknader om digital zoom ved opptak av filmer

  • Zoomindikatoren vises ikke under opptak av en film.
  • Hvis du fortsetter å zoome mens du tar opp en film, stopper zoomingen ved posisjonen der optisk zoom bytter til digital zoom. For å fortsette å zoome, slipp fingeren kort fra zoomkontrollen før du fortsetter bruken av zoomkontrollen.
  • Zoomforholdet til den digitale zoomen er begrenset til omtrent 3,6× når [ Filmalternativer ] er satt til [ 2160/30p ] ( 4K UHD ) eller [ 2160/25p ] ( 4K UHD ) mens du spiller inn en film.

Digital zoom og Dynamic Fine Zoom

Zoomindikatoren endres til blå når digital zoom aktiveres, og den endres til gul når zoomforstørrelsen økes ytterligere.

  • Zoomindikatoren er blå: Bildekvaliteten reduseres ikke merkbart ved å bruke Dynamic Fine Zoom.
  • Zoomindikatoren er gul: Det kan være tilfeller der bildekvaliteten er merkbart redusert.
  • Indikatoren forblir blå over et større område når bildestørrelsen er mindre.
  • Zoomindikatoren endres kanskje ikke til blått når du bruker visse innstillinger for kontinuerlig opptak eller andre innstillinger.

Bruke sidezoomkontrollen

Zoomen kan også betjenes ved å flytte sidezoomkontrollen mot eller i stedet for zoomkontrollen.

Zoomhastighet

  • Ved å rotere zoomkontrollen helt i begge retninger justeres zoomen raskere enn sidezoomkontrollen.
  • Zoomhastigheten til sidezoomkontrollen under opptak av filmer eller i manuell filmmodus kan stilles inn i oppsettmenyen [ Tilordne sidezoomkontroll ].

Bruke snap-back zoom (midlertidig utvidelse av det synlige området)

Hvis du mister motivet av syne mens du fotograferer med objektivet i teleposisjon, trykker du på (snap-back zoom)-knapp for midlertidig å utvide det synlige området slik at du lettere kan komponere motivet.