Bruker autofokus

Still fokusmodusvelgeren til (autofokus) for å bruke autofokus.

Velge fokusmodus
Utløserknappen
Bruk av målsøkende AF
Bruker ansiktsgjenkjenning
Bruker mykgjørende hud
Motiver som ikke egner seg for autofokus
Fokuslås

Velge fokusmodus

Du kan velge fokusmodus som passer for opptaksavstanden.

 1. Trykk på multivelgeren ( ).
 2. Velg ønsket fokusmodus og trykk på knapp.
  • For informasjon om typer fokusmoduser, se " Tilgjengelige fokusmoduser ".
  • Hvis innstillingen ikke brukes ved å trykke på knappen, vil valget bli kansellert.

Tilgjengelige fokusmoduser

AlternativBeskrivelse
AutofokusBrukes når avstanden fra motivet til objektivet er 50 cm (1 fot 8 tommer) eller mer, eller 5,0 m (16 fot 5 tommer) eller mer ved maksimal telefotozoomposisjon.
 • Fokusmodusikonet på opptaksskjermen vises bare umiddelbart etter at innstillingen er gjort.
Makro nærbildeStill inn når du tar nærbilder.
Når zoomforholdet er satt til en posisjon hvor og zoomindikatoren vises i grønt, kan kameraet fokusere på motiver så nært som ca. 10 cm (4 tommer) fra objektivet. Når zoomen er i en posisjon som er mer vidvinklet enn hvor vises, kan kameraet fokusere på motiver så nært som ca. 1 cm (0,4 tommer) fra objektivet.
evighetBruk når du fotograferer fjerne scener gjennom vindusglass eller når du fotograferer landskap.
Kameraet justerer automatisk fokus nær uendelig.
 • Kameraet kan kanskje ikke fokusere på objekter i nærheten.
evighetTilgjengelig når scenemodus er satt til [ Multiple exp. Lysere ] [ Fyrverkeri ]. Fokus er låst til det uendelige.
 • Låst til [ Infinity ] for enkelte scenemoduser.

Innstillingen for fokusmodus

Utløserknappen

OperasjonBeskrivelse
Trykk halvveisÅ trykke utløseren "halvveis" betyr å trykke og holde nede knappen på det punktet hvor du føler en liten motstand.
 • Fokus og eksponering (lukkerhastighet og f-tall) stilles inn når du trykker utløseren halvveis ned. Fokus og eksponering forblir låst mens knappen trykkes halvveis ned.
 • Fokusområdet varierer avhengig av opptaksmodus.
Trykk hele veienÅ trykke utløserknappen "helt" betyr å trykke knappen helt ned.
 • Lukkeren utløses når utløseren trykkes helt ned.
 • Ikke bruk makt når du trykker på utløserknappen, da dette kan føre til kamerarystelser og uskarpe bilder. Trykk forsiktig på knappen.

Bruk av målsøkende AF

I (auto)-modus eller kreativ modus, eller når [ AF-områdemodus ] er i , , , , eller modus er satt til [ Target finding AF ], fokuserer kameraet på måten beskrevet nedenfor når du trykker utløseren halvveis ned.

Merknader om målsøkende AF

 • Avhengig av opptaksforholdene kan motivet som kameraet bestemmer som hovedmotivet variere.
 • Hovedmotivet blir kanskje ikke oppdaget når du bruker visse innstillinger for [ Hvitbalanse ], [ Bildekontroll ] eller effektgruppe i kreativ modus.
 • Kameraet oppdager kanskje ikke hovedmotivet på riktig måte i følgende situasjoner:
  • Når motivet er veldig mørkt eller lyst
  • Når hovedmotivet mangler klart definerte farger
  • Når bildet er innrammet slik at hovedmotivet er på kanten av skjermen
  • Når hovedmotivet er sammensatt av et repeterende mønster

Bruker ansiktsgjenkjenning

I de følgende innstillingene bruker kameraet ansiktsgjenkjenning for automatisk å fokusere på menneskelige ansikter.

Hvis kameraet oppdager mer enn ett ansikt, vises en dobbel kantlinje ( 1 ) rundt ansiktet som kameraet fokuserer på, og enkeltkanter vises rundt de andre ansiktene.

Hvis utløseren trykkes halvveis ned når ingen ansikter registreres:

Merknader om ansiktsgjenkjenning

 • Kameraets evne til å oppdage ansikter avhenger av en rekke faktorer, inkludert retningen ansiktene ser i.
 • Kameraet kan ikke oppdage ansikter i følgende situasjoner:
  • Når ansikter er delvis skjult av solbriller eller på annen måte hindret
  • Når ansikter tar opp for mye eller for lite av rammen

Bruker mykgjørende hud

I scenemodusen [ Portrett ] eller [ Nattportrett ], hvis menneskelige ansikter oppdages, behandler kameraet bildet for å myke opp hudtoner i ansiktet før det lagres (opptil tre ansikter).
[ Skin softening ] kan også brukes på lagrede bilder i avspillingsmodus.

Merknader om mykgjøring av huden

 • Det kan ta mer tid enn vanlig å lagre bilder etter opptak.
 • Under noen opptaksforhold kan det hende at de ønskede resultatene ikke oppnås, og effekter kan brukes på områder av bildet der det ikke er ansikter.

Motiver som ikke egner seg for autofokus

Kameraet fokuserer kanskje ikke som forventet i følgende situasjoner. I sjeldne tilfeller kan det hende at motivet ikke er i fokus til tross for at fokusområdet eller fokusindikatoren vises i grønt:

I situasjonene nevnt ovenfor, prøv å trykke utløseren halvveis ned for å refokusere flere ganger, eller fokuser på et annet motiv plassert i samme avstand fra kameraet som det faktiske ønsket motiv, og bruk fokuslås.
Fokuslås
Kameraet kan også fokusere ved hjelp av manuell fokus.
Bruker manuell fokus

Fokuslås

Bruk fokuslås for å fange kreative komposisjoner selv når fokusområdet er satt til midten av bildet.

 1. Plasser motivet i midten av rammen og trykk utløseren halvveis ned.
  • Kameraet fokuserer på motivet og fokusområdet vises i grønt.
  • Eksponeringen er også låst.
 2. Uten å løfte fingeren, komponer bildet på nytt.
  • Sørg for å holde samme avstand mellom kameraet og motivet.
 3. Trykk utløseren helt ned for å ta bildet.

Flytte fokusområdet til ønsket posisjon

I , , , eller opptaksmodus, kan fokusområdet flyttes ved hjelp av multivelgeren ved å stille inn opptaksmenyen [ AF-områdemodus ] til et av de manuelle alternativene.

Bruker (AE-L/AF-L)-knapp for fokuslås

Du kan også bruke (AE-L/AF-L)-knapp for å låse eksponeringen eller fokus i stedet for å trykke og holde utløseren halvveis nede.
AE/AF-låseknapp