Stille inn blitsmodus, selvutløser, fokusmodus og eksponeringskompensasjon

Når opptaksskjermen vises, kan du trykke på multivelgeren ( ) ( ) ( ) ( ) for å stille inn funksjonene beskrevet nedenfor.

1Blitsmodus
Blitsmodusen kan stilles inn i henhold til opptaksforholdene.
Blitsmodus
2Eksponeringskompensasjon
Du kan justere den generelle lysstyrken for bildet.
Eksponeringskompensasjon
3Fokusmodus
Når fokusmodusvelgeren er satt til (autofokus), kan du spesifisere fokusmodus i henhold til avstanden til motivet.
Bruker autofokus
4Selvutløser/Smilutløser
Kameraet utløser lukkeren når den angitte tiden går etter at du har trykket på utløserknappen. Hvis [ Smilutløser ] er stilt inn, utløser kameraet automatisk lukkeren hver gang et smilende ansikt oppdages.
Selvutløser
Smile timer

Funksjonene som kan stilles inn varierer avhengig av opptaksmodus.