Vise og slette bilder i en sekvens

Vise bilder i en sekvens
Sletting av bilder i en sekvens

Vise bilder i en sekvens

Bilder som tas kontinuerlig lagres som en sekvens.
Det første bildet av en sekvens brukes som nøkkelbilde for å representere sekvensen når det vises i fullskjermsavspillingsmodus eller miniatyravspillingsmodus (standardinnstilling). For å vise bilder i en sekvens, trykk på knapp.

Operasjoner i fullskjerms avspillingsmodus

FunksjonOperasjon
Zoom inn på bildetFlytt zoomkontrollen mot ( ).
Avspillingszoom
Endre det viste bildetDrei multivelgeren eller trykk .
Vis bilder som ikke er inkludert i sekvensentrykk for å gå tilbake til hovedbildevisningen.

Merknader om sekvensvisningsalternativer

 • Bilder tatt med andre kameraer enn dette kameraet kan ikke vises som en sekvens.
 • Hvis antallet sekvenser som er lagret på minnekortet i kameraet overstiger 1000, kan ikke bildene som tas deretter vises som sekvenser. Slett sekvenser eller sett inn et nytt minnekort. Men selv om du sletter sekvenser, kan ikke bilder som ikke var inkludert i en sekvens da de ble tatt, vises som en sekvens.

Viser bilder i en sekvens

 • For å deaktivere sekvensvisning, velg avspillingsmenyen [ Sekvensvisning ] [ Individuelle bilder ].
 • Når avspillingsmenyen [ Sekvensvisning ] er satt til [ Kun nøkkelbilde ], bilder i en sekvens kan ikke vises som miniatyrbilder.

Avspillingsmenyalternativer tilgjengelig når du bruker sekvens

 • Når bilder i en sekvens vises i fullskjermsavspillingsmodus, trykker du på -knappen for å velge funksjoner i avspillingsmenyen.
  Avspillingsmenyen
 • Hvis avspillingsmenyen [ Sekvensvisning ] er satt til [ Kun nøkkelbilde ] og du starter [ Slide show ] mens bilder i en sekvens vises, vil bildene i den gruppen spilles av i rekkefølge. Hvis du starter [ Slide show ] mens andre bilder enn de i en sekvens vises, vil bare nøkkelbilder av sekvenser vises.
 • Hvis du trykker på -knappen når et nøkkelbilde vises, kan følgende innstillinger brukes på alle bilder i sekvensen:
  • Merk for opplasting, Beskytt

Sletting av bilder i en sekvens

Når (slett)-knappen trykkes for bilder i en sekvens, bildene som slettes varierer avhengig av hvordan sekvensene vises.