Avspilling med enkelt panorama

Bytt til avspillingsmodus ( Spille av bilder ), vis et bilde tatt med enkel panorama i fullskjerms avspillingsmodus, og trykk deretter på for å rulle bildet i retningen som ble brukt under opptak.

Avspillingskontroller vises på skjermen under avspilling.

Bruk multivelgeren for å velge en kontroll, og trykk deretter på for å utføre operasjonene beskrevet nedenfor.

IkonBeskrivelse
Avslutt avspilling og gå tilbake til fullskjermsavspillingsmodus.
Hold nede knappen for å spole tilbake rulleavspilling. Denne operasjonen kan også utføres ved å dreie multivelgeren.
Sett avspilling på pause. Operasjonene oppført nedenfor kan utføres mens de er satt på pause.
  • : Rull ett trinn til venstre. Hold nede knappen for å rulle kontinuerlig. Denne operasjonen kan også utføres ved å dreie multivelgeren.
  • : Gjenoppta automatisk rulling.
  • : Rull ett trinn til høyre. Hold nede knappen for å rulle kontinuerlig. Denne operasjonen kan også utføres ved å dreie multivelgeren.
Hold nede knappen for å spole forover i avspilling. Denne operasjonen kan også utføres ved å dreie multivelgeren.

Merknader om enkle panoramabilder

  • Bildene kan ikke redigeres på dette kameraet.
  • Dette kameraet kan kanskje ikke rulle gjennom avspillingen av, eller zoome inn på, enkle panoramabilder tatt med et annet merke eller modell digitalkamera.

Merknader om utskrift av panoramabilder

Det kan hende at hele bildet ikke kan skrives ut, avhengig av skriverens innstillinger. I tillegg kan det hende at utskrift ikke er mulig, avhengig av skriveren.