Operasjoner under filmavspilling

Flytt zoomkontrollen for å justere volumet ( 1 ).

Drei multivelgeren eller kommandohjulet for å spole fremover eller bakover.

Avspillingskontroller vises på skjermen under filmavspilling. Bruk multivelgeren for å velge en kontroll, og trykk deretter på for å utføre operasjonene beskrevet nedenfor.