Ta stillbilder mens du tar opp filmer

Hvis utløseren trykkes helt ned mens du tar opp en film, lagres ett bilde som et stillbilde ( JPEG -bilde) (unntatt manuell filmmodus). Filmopptak fortsetter mens stillbildet lagres.

Merknader om å ta stillbilder under filmopptak

 • Stillbilder kan ikke lagres under filmopptak i følgende situasjoner:
  • I manuell filmmodus
  • Når filmopptak er satt på pause
  • Når gjenværende filmopptakstid er mindre enn fem sekunder
  • Når [ Filmalternativer ] er satt til et HS-filmalternativ
 • Når skytemenyen [ Bildekvalitet ] er satt til [ RAW ] eller [ RAW + Fin ], et stillbilde tas som [ Fin ]. Når [ Bildekvalitet ] er satt til [ RAW + Normal ], tas det opp som [ Normal ].
 • Opptil 20 stillbilder kan lagres mens du tar opp en enkelt film når [ Filmalternativer ] er satt til [ 2160/30p ] eller [ 2160/25p ]. Stillbilder tas som [ Fin ].
 • Det kan ta litt tid å lagre bildene etter opptak.
 • Rammene til en film som ble tatt opp da et stillbilde ble tatt, kan ikke spilles av jevnt.
 • Lyden av å bruke utløseren når du lagrer et stillbilde kan høres i den innspilte filmen.
 • Hvis kameraet beveger seg når utløseren trykkes ned, kan bildet bli uskarpt.