Redigering av filmer

Når du redigerer filmer, bruk et tilstrekkelig ladet batteri for å forhindre at kameraet slår seg av under redigering.

Trekker bare ut ønsket del av en film
Lagre en ramme fra en film som et stillbilde

Trekker bare ut ønsket del av en film

Den ønskede delen av en innspilt film kan lagres som en separat fil.

 1. Spill av en ønsket film og sett på pause ved startpunktet for delen du vil trekke ut.
 2. Bruk multivelgeren for å velge kontroll, og trykk deretter på knapp.
 3. Bruk å velge (velg startpunkt).
  • Bruk eller roter kommandohjulet for å flytte startpunktet.
  • For å avbryte redigering, velg (tilbake), og trykk på knapp.
 4. Bruk å velge (velg sluttpunkt).
  • Bruk eller roter kommandohjulet for å flytte endepunktet.
  • For å forhåndsvise den angitte delen, bruk å velge og trykk deretter på knapp. trykk knappen igjen for å stoppe forhåndsvisningen.
 5. Bruk å velge (lagre) og trykk på knapp.
  • Følg instruksjonene på skjermen for å lagre filmen.

Merknader om filmutvinning

 • En film som ble laget ved redigering kan ikke redigeres igjen.
 • Den faktiske trimmede delen av en film kan avvike litt fra den delen som er valgt ved bruk av start- og sluttpunkt.
 • Filmer kan ikke trimmes slik at de er mindre enn to sekunder lange.

Lagre en ramme fra en film som et stillbilde

Ønsket ramme for en innspilt film kan trekkes ut og lagres som et stillbilde.

 1. Sett en film på pause og vis bildet som skal trekkes ut.
 2. Bruk multivelgeren for å velge kontroll, og trykk deretter på knapp.
 3. Velg [ Ja ] når en bekreftelsesdialog vises, og trykk på knapp.
  • Stillbildet lagres med [ Normal ] som bildekvalitet. Bildestørrelsen bestemmes av den originale filmstørrelsen.
   Filmalternativer

Restriksjoner for å trekke ut stillbilder

Stillbilder kan ikke trekkes ut fra en film som er tatt opp med et HS-filmalternativ.