Spor tom utløserlås

Still inn om lukkeren kan utløses når det ikke er satt inn et minnekort i kameraet.

  1. knapp
  2. (oppsett)
  3. knapp
  4. Spor tom utløserlås
  5. knapp
AlternativBeskrivelse
Utløser låst
(standardinnstilling)
Med mindre et minnekort er satt inn i kameraet, kan ikke lukkeren utløses.
Aktiver utgivelseSelv når det ikke er satt inn et minnekort i kameraet, kan lukkeren utløses. Imidlertid vises [ Demomodus ] på bildet som er tatt når det ikke er satt inn et minnekort og bildet ikke kan lagres på et minnekort, selv om bildet vises på skjermen. Bildet kan heller ikke overføres til en smartenhet.