AF-hjelp

Lar deg aktivere eller deaktivere AF-hjelpelyset.

  1. knapp
  2. (oppsett)
  3. knapp
  4. AF-hjelp
  5. knapp
AlternativBeskrivelse
Auto
(standardinnstilling)
AF-hjelpelyset lyser automatisk når du trykker på utløserknappen under svak belysning. Belysningsinstrumentet har en rekkevidde på ca. 5,0 m (16 fot) ved maksimal vidvinkelposisjon og ca. 5,0 m (16 fot) ved maksimal telefotoposisjon.
  • Merk at for enkelte motivmoduser eller fokusområder kan det hende at AF-hjelpelyset ikke tennes.
AvAF-hjelpelyset lyser ikke.