Formater kortet

Bruk dette alternativet til å formatere et minnekort.

  1. knapp
  2. (oppsett)
  3. knapp
  4. Formater kortet
  5. knapp

Formatering av minnekort sletter alle data permanent. Data som er slettet kan ikke gjenopprettes. Sørg for å lagre viktige bilder på en datamaskin før du formaterer.