Bildekommentar

Lar deg legge ved en kommentar som tidligere ble registrert til bilder som vil bli tatt.

  1. knapp
  2. (oppsett)
  3. knapp
  4. Bildekommentar
  5. knapp
AlternativBeskrivelse
Legg ved kommentarEn kommentar registrert med [ Input comment ] er lagt ved bilder.
  • Velg [ Legg ved kommentar ], trykk , og sett avmerkingsboksen til på ( ). Når knappen trykkes, vil kommentaren legges ved bildene tatt etterpå.
Innspill kommentarDu kan registrere en kommentar på opptil 36 alfanumeriske tegn.
  • Velg [ Skriv inn kommentar ], trykk , og inndataskjermen vises.
    Legge inn tegn

Merknader om [ Bildekommentar ]

Bildekommentarer kan ikke legges til filmer.