Opphavsrettsinformasjon

Lar deg legge ved opphavsrettsinformasjonen som tidligere var registrert til bilder som vil bli tatt.

  1. knapp
  2. (oppsett)
  3. knapp
  4. Opphavsrettsinformasjon
  5. knapp
AlternativBeskrivelse
Legg ved informasjon om opphavsrettOpphavsrettsinformasjon registrert hos [ Artist ] og [ Copyright ] er vedlagt bilder.
  • Velg [ Legg ved copyright info ], trykk , og sett avmerkingsboksen til på ( ). Når -knappen trykkes, vil opphavsrettsinformasjonen legges til bildene tatt etterpå.
kunstnerDu kan registrere et artistnavn på opptil 36 alfanumeriske tegn.
opphavsrettDu kan registrere et navn på opphavsrettseier på opptil 54 alfanumeriske tegn.

Merknader om [ Copyright informasjon ]

  • For å forhindre ulovlig bruk av artistnavn og navn på opphavsrettseiere ved utlån eller overføring av eierskap av kameraet, sørg for å deaktivere [ Legg ved opphavsrettsinformasjon ]-innstillingen. Sørg også for at artistnavnet og navnet på opphavsrettseieren er tomme.
  • Nikon er ikke ansvarlig for noen form for problemer eller skade som følge av bruken av [ Opphavsrettsinformasjon ].
  • Opphavsrettsinformasjon kan ikke knyttes til filmer.

Visning av opphavsrettsinformasjon

Når opphavsrettsinformasjon legges inn for både [ Artist ] og [ Copyright ], er bare Copyright-oppføringen trykt på bildene i SnapBridge- appen.