Stedsdata

Angi om du vil legge til informasjon om opptakssted til bildene du tar.

  1. knapp
  2. (oppsett)
  3. knapp
  4. Stedsdata
  5. knapp
AlternativBeskrivelse
Registrer plasseringsdataVelg [ Ja ] for å legge til plasseringsinformasjon fra en smartenhet til bildene du tar. Aktiver plasseringsinformasjonsfunksjonen til SnapBridge- appen.
PosisjonVis innhentet stedsinformasjon.