Veksle Av/Tv-valg

Endre hvilke kontroller som skal brukes for å stille inn eksponeringen i følgende opptaksmoduser.

  1. knapp
  2. (oppsett)
  3. knapp
  4. Veksle Av/TV-valg
  5. knapp
AlternativBeskrivelse
Ikke bytt valg
(standardinnstilling)
Bruk kommandohjulet til å stille inn det fleksible programmet eller lukkerhastigheten (Tv), og multivelgeren til å stille inn f-tallet (Av).
Slå på valgBruk multivelgeren til å stille inn det fleksible programmet eller lukkerhastigheten (Tv), og kommandohjulet for å stille inn f-tallet (Av).