Lading med datamaskin

Lar deg angi om batteriet i kameraet skal lades når kameraet er koblet til en datamaskin.

 1. knapp
 2. (oppsett)
 3. knapp
 4. Lading med datamaskin
 5. knapp
AlternativBeskrivelse
Auto
(standardinnstilling)
Når kameraet er koblet til en datamaskin som kjører ( kopiere bilder til en datamaskin ved hjelp av NX Studio ), lades batteriet som er satt inn i kameraet automatisk ved hjelp av strømforsyningen fra datamaskinen.
 • Strøm-på-lampen (ladelampen) blinker mens batteriet lades. Når ladingen er fullført, skifter strømpå-lampen (ladelampen) fra å blinke til på.
AvBatteriet som er satt inn i kameraet, lades ikke når kameraet er koblet til en datamaskin.

Merknader om lading med datamaskin

 • Når kameraet er koblet til en datamaskin, slås det på og begynner å lade. Hvis kameraet er slått av, stopper ladingen.
 • Omtrent 7 timer og 30 minutter er nødvendig for å lade et helt utladet batteri. Ladetiden øker når bilder overføres mens batteriet lades.
 • Kameraet slår seg av automatisk hvis det ikke er kommunikasjon med datamaskinen i 30 minutter etter at batteriet er fulladet.

Når strømpå-lampen (ladelampen) blinker raskt

Lading kan ikke utføres, muligens på grunn av en av årsakene beskrevet nedenfor.

 • Omgivelsestemperaturen er ikke egnet for lading. Lad batteriet innendørs med en omgivelsestemperatur på 5°C til 35°C (41°F til 95°F) .
 • USB -kabelen er ikke riktig tilkoblet, eller batteriet er defekt. Kontroller at USB -kabelen er riktig tilkoblet eller bytt ut batteriet om nødvendig.
 • Datamaskinen er i hvilemodus og leverer ikke strøm. Vekk datamaskinen.
 • Batteriet kan ikke lades fordi datamaskinen ikke kan levere strøm til kameraet på grunn av datamaskinens innstillinger eller spesifikasjoner.