Tilbakestill alt

Lar deg tilbakestille kameraets innstillinger til standardverdiene.

  1. knapp
  2. (oppsett)
  3. knapp
  4. Tilbakestill alt
  5. knapp

Når [ Tilbakestill ] er valgt, gjenopprettes kameraets innstillinger til standardverdiene.

Tilbakestilling av filnummerering

For å tilbakestille filnummereringen til "0001", slett alle bilder som er lagret på minnekortet før du velger [ Tilbakestill alle ]. [ Tilbakestill filnummerering ] kan også brukes til å tilbakestille til “0001”.