D-Lighting

Korriger områder som er mørke på grunn av bakgrunnsbelysning eller utilstrekkelig lys fra blitsen.

  1. Avspillingsmodus
  2. velg et bilde
  3. knapp
  4. D-Lighting
  5. knapp
  1. Bruk multivelgeren for å velge ønsket effektnivå og trykk på knapp.
    • Den redigerte versjonen vises til høyre.
    • For å avslutte uten å lagre valget, trykk .