Måling

Prosessen med å måle lysstyrken til motivet for å bestemme eksponeringen er kjent som "måling".
Bruk dette alternativet til å angi metoden for hvordan kameraet måler eksponeringen.

  1. Drei modusvelgeren til , , , , eller
  2. knapp
  3. Måling
  4. knapp
AlternativBeskrivelse
Matrise
(standardinnstilling)
Kameraet bruker et stort område av skjermen til måling.
Anbefalt for vanlig fotografering.
SentervektetKameraet måler hele bildet, men tildeler motivet størst vekt i midten av bildet. Den klassiske målingen for portretter; den bevarer bakgrunnsdetaljer samtidig som lysforholdene i midten av bildet bestemmer eksponeringen.*
StedKameraet måler området vist av sirkelen i midten av rammen. Dette kan brukes når motivet er mye lysere eller mørkere enn bakgrunnen. Sørg for at motivet er innenfor området som vises av sirkelen når du fotograferer.*
  1. For å stille inn fokus og eksponering for motiver utenfor midten, endre [ AF-områdemodus ] til manuell og still fokusområdet til midten av rammen, og bruk deretter fokuslås.
    Fokuslås

Merknader om [ Metering ]

Visning på opptaksskjermen

Når [ Center-weighted ] eller [ Spot ] er valgt, vises målerområdeguiden (bortsett fra når digital zoom brukes).