ISO-følsomhet

En høyere ISO-følsomhet gjør at mørkere motiver kan fanges. I tillegg, selv med motiver med lignende lysstyrke, kan bilder tas med raskere lukkerhastigheter, og uskarphet forårsaket av kamerarystelser og motivbevegelse kan reduseres.

 1. Drei modusvelgeren til , , , , eller *
 2. knapp
 3. ISO-følsomhet
 4. knapp
 1. Innstillingen kan også konfigureres i (Manuell film)-modus.
AlternativBeskrivelse
ISO-følsomhet
 • [ 100-400 ]:
  Følsomhet velges automatisk fra området 100 til 400.
 • [ 100-800 ]:
  Følsomhet velges automatisk fra området 100 til 800.
 • [ 100-1600 ] (standardinnstilling):
  Følsomhet velges automatisk fra området 100 til 1600.
 • [ 100-3200 ]:
  Følsomhet velges automatisk fra området 100 til 3200.
 • [ 100-6400 ]:
  Følsomhet velges automatisk fra området 100 til 6400.
 • [ 100 ] til [ 6400 ]:
  ISO-følsomheten er fastsatt til den angitte verdien.
Minimum lukkerhastighetStill inn lukkerhastigheten som ISO-følsomheten begynner å justeres automatisk med når opptaksmodus er eller . Hvis eksponeringen er utilstrekkelig med lukkerhastigheten som er stilt inn her, økes ISO-følsomheten automatisk for å oppnå optimal eksponering.
 • Innstillingen er aktivert når [ ISO-følsomhet ] er satt til [ 100-400 ], [ 100-800 ], [ 100-1600 ], [ 100-3200 ] eller [ 100-6400 ].
 • Hvis eksponeringen fortsatt er utilstrekkelig selv etter at ISO-følsomheten er økt, reduseres lukkerhastigheten.
 • Standardinnstilling: [ Ingen ]
 • Ikke vist i (Manuell film)-modus.

Merknader om [ ISO-følsomhet ]

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for bruk i kombinasjon med andre funksjoner.
Funksjoner som ikke kan brukes samtidig under opptak

ISO-følsomhetsvisning på opptaksskjermen

 • I , , , , , og manuelle filmmoduser, og maksimumsverdien for ISO-følsomhet vises når [ 100-400 ], [ 100-800 ], [ 100-1600 ], [ 100-3200 ] eller [ 100-6400 ] er valgt. Hvis ISO-følsomheten er fast, og innstillingsverdien vises.
 • Hvis opptaksmodus ikke er det , , , , eller , og vises, stilles ISO-følsomheten inn automatisk og maksimalverdien for ISO-følsomhet vises.
 • I alle andre opptaksmoduser, vises bare når følsomheten øker.