Autofokusmodus

Still inn hvordan kameraet fokuserer når du tar stillbilder.

  1. Drei modusvelgeren til , , , , eller
  2. knapp
  3. Autofokusmodus
  4. knapp
AlternativBeskrivelse
Enkel AFKameraet fokuserer bare når utløseren trykkes halvveis ned.
Fulltids AF
(standardinnstilling)
Kameraet fokuserer alltid selv om utløseren ikke trykkes halvveis ned. Lyden av linsebevegelsen høres mens kameraet fokuserer.

Merknader om [ Autofokusmodus ]

Autofokusmodus for filmopptak

Autofokusmodus for filmopptak kan stilles inn i filmmenyen [ Autofokusmodus ].