Flash exp. komp.

Juster blitseffekten.
Bruk dette alternativet når blitsen er for lys eller for mørk.

  1. Drei modusvelgeren til , , , , eller
  2. knapp
  3. Flash exp. komp.
  4. knapp
AlternativBeskrivelse
+0,3 til +2,0Blitseffekten økes fra +0,3 til +2,0 EV, i trinn på 1/3 EV, for å få hovedmotivet i rammen til å virke lysere.
0,0
(standardinnstilling)
Blitseffekten er ikke justert.
-0,3 til -2,0Blitseffekten reduseres fra -0,3 til -2,0 EV, i trinn på 1/3 EV, for å forhindre uønskede høydepunkter eller refleksjoner.