Multieksponering

Kameraet kombinerer to til tre bilder og lagrer dem som ett enkelt bilde.

 1. Drei modusvelgeren til , , , , eller
 2. knapp
 3. Multippel eksponering
 4. knapp
AlternativBeskrivelse
MultieksponeringsmodusTar bilder i flereksponeringsmodus når satt til [ ].
 • Individuelle bilder lagres også.
 • Standardinnstilling: [ Av ]
Automatisk forsterkningAngi om lysstyrken til bildet skal justeres automatisk eller ikke når du kombinerer bilder.
 • Standardinnstilling: [ ]

Merknader om [ Multippel eksponering ]

 • Det kan ta litt tid å kombinere bilder.
 • Multieksponering avsluttes hvis [ Auto av ]-funksjonen utløser standby-modus under opptak. Når du fotograferer med et langt intervall mellom bildene, anbefales det å stille inn en lengre tid for auto av-funksjonen.
 • Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for bruk i kombinasjon med andre funksjoner.
  Funksjoner som ikke kan brukes samtidig under opptak
 • Når du fotograferer med lav lukkerhastighet i flereksponeringsmodus, kan støy (lyse flekker) vises i lagrede bilder.

Fotografering med flere eksponeringer

 1. I [ Flereksponeringsmodus ], velg [ ] og trykk på knapp.
  • Etter innstillingen trykker du på (meny)-knappen for å gå tilbake til opptaksskjermen.
 2. Trykk på utløseren for å ta det første bildet.
 3. Trykk på utløseren for å ta det andre bildet.
  • Ram inn bildet mens du ser på det første bildet som vises gjennomskinnelig.
  • Når du tar det andre bildet, lagres det kombinerte bildet av det første og andre bildet og vises gjennomskinnelig.
  • For å avslutte multieksponering ved det andre bildet, sett [ Multippeleksponeringsmodus ] til [ Av ] eller endre modusvelgeren til en annen modus enn , , , , eller .
 4. Trykk på utløseren for å ta det tredje bildet.
  • Det kombinerte bildet av det første til det tredje bildet lagres og multieksponeringen avsluttes.
  • Det kan ta litt tid før det tredje bildet er tatt.