Zoom minne

Når zoomkontrollen flyttes, byttes zoomposisjonen (tilsvarer brennvidde/synsvinkel i 35 mm [135]-format) til posisjonene som er valgt ved å sette avmerkingsboksen til på i dette menyvalget.

 1. Drei modusvelgeren til , , , , eller
 2. knapp
 3. Zoom minne
 4. knapp
AlternativBeskrivelse
 • Velg brennvidde med multivelgeren , og trykk deretter på knappen for å sette avmerkingsboksen til på [ ] eller av.
  Følgende innstillinger er tilgjengelige: [ 24 mm ], [ 28 mm ], [ 35 mm ], [ 50 mm ], [ 85 mm ], [ 105 mm ], [ 135 mm ], [ 200 mm ], [ 300 mm ] , [ 400 mm ], [ 500 mm ], [ 600 mm ], [ 800 mm ], [ 1000 mm ], [ 1200 mm ], [ 1400 mm ], [ 1600 mm ], [ 1800 mm ] og [ 2000 mm ].
 • Standardinnstilling: På [ ] for alle avmerkingsboksene
 • For å fullføre innstillingen, trykk på multivelgeren .
 • Zoomposisjonen som er angitt i [ Startup zoom position ] settes automatisk til på [ ].
 • Zoomminnefunksjonen kan ikke brukes med sidezoomkontrollen.
Av
(standardinnstilling)
Zoomposisjonen kan flyttes til en hvilken som helst posisjon, inkludert posisjonene som kan stilles inn med [ ].

Merknader om zoomoperasjon

 • Når mer enn én brennvidde er angitt, flytter du zoomkontrollen for å bytte til brennvidden som er nærmest den før operasjonen. For å bytte til en annen brennvidde, slipp zoomkontrollen og flytt den igjen.
 • Sett [ Zoom minne ] til [ Av ] når du bruker digital zoom.