Oppstartszoomposisjon

Still inn zoomposisjonen (tilsvarer brennvidde/synsvinkel i 35 mm [135]-format) for når kameraet er slått på.

  1. Drei modusvelgeren til , , , , eller
  2. knapp
  3. Oppstartszoomposisjon
  4. knapp

Følgende innstillinger er tilgjengelige: [ 24 mm ] (standardinnstilling), [ 28 mm ], [ 35 mm ], [ 50 mm ], [ 85 mm ], [ 105 mm ] og [ 135 mm ].