M eksponering forhåndsvisning

Still inn om lysstyrken skal reflekteres til opptaksskjermen når eksponeringen endres (manuell innstilling.

  1. Drei modusvelgeren til , , , , eller
  2. knapp
  3. M eksponering forhåndsvisning
  4. knapp
AlternativBeskrivelse
Gjenspeiler lysstyrken til opptaksskjermen.
Av
(standardinnstilling)
Gjenspeiler ikke lysstyrken til opptaksskjermen.